उद्योग नीती

हया Categories मध्ये आपल्याला लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, शेती उद्योग यांच्या साठी शासना काढून राबविल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर योजना, अनुदान योजना इत्यादी बद्दल माहिती देणार आहोत.

ग्रामीण भागातील व्यवसाय: ग्रामीण भागात करता येणारे उद्योग व्यवसाय

ग्रामीण भागातील व्यवसाय: ग्रामीण भागात करता येणारे उद्योग व्यवसाय

आजच्या काळात प्रत्येकालाच नोकरी मिळेल असे शक्य नाही, त्यामुळे बरेच तरुण उद्योग व्यवसायाकडे वळतांना आपल्याला दिसत आहेत. शहरी भागातील उद्योग व्यवसायाची वाढती स्पर्धा लक्षात घेता प्रत्येकालाच शहरात उद्योग व्यवसाय करणे शक्य नाही, त्यामुळे साहजिकच ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसाय करण्याकडे तरुणांची ओढ वाढत आहे. ग्रामदिन भागात साहजिकच सहाराच्या तुलनेने व्यवसाय उभा जाण्यासाठी कमी भांडवल लागते. शिवाय […]

ग्रामीण भागातील व्यवसाय: ग्रामीण भागात करता येणारे उद्योग व्यवसाय Read More »

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना: छोट्या उद्योगांना कर्ज भांडवल योजना

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना:- महाराष्ट्र शासन मोठ्या उद्योगान बरोबरच छोट्या उद्योजकांना हि त्यांच्या व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी कर्ज निर्माण करून देते. राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात छोट्या व्यावसायिकांची संख्या भरपूर आहे. एखादा छोटा व्यवसाय उभ करायचा म्हटलं तरी त्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. मग अशा वेळेस छोट्या व्यावसायिकांची अडचण निर्माण होते, अशा लहान व्यावसायिकांना मदतीचा हात महाराष्ट्र

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना: छोट्या उद्योगांना कर्ज भांडवल योजना Read More »

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांची यादी: PMEGP उद्योग लिस्ट

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांची यादी: PMEGP उद्योग लिस्ट

केंद्रसरकारच्या PMEGP –पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेतून लाभ्र्थ्याला 5 ते 10 लाखापेयंत आर्थिक मदत केली जाते. देशातील बेरोजगारांना व्यवसाय मिळावा आणि त्यांच्या हाताला काम मिळावे हा उद्देश शासनाचा आहे. ज्यांची उद्योग करण्याची इच्छा आहे ते या योजनेतून स्वतः चा उद्योग

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांची यादी: PMEGP उद्योग लिस्ट Read More »

महिला कर्ज योजना

महिला कर्ज योजना: शासनाच्या या योजना महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देतात

महिला कर्ज योजना :- महिला सशक्तीकरणासाठी शासन अनेक योजना राबिते, त्या मध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या योजना असतील किंवा महिला व्यवसाय करण्यास इच्छुक असतील तर त्यांना अनेक महिला कर्ज योजनेतून व्यवसायासाठी अनुदान आणि मदत शासनाकडून केली जाते. आजच्या काळात पुर्षांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत असलेल्या महिलांना कोणते ही क्षेत्र अवघड राहिले नाही. प्रत्येक क्षेत्रात महिला आपल्या

महिला कर्ज योजना: शासनाच्या या योजना महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देतात Read More »

व्यवसाय कर्ज योजना

व्यवसाय कर्ज योजना:वीणा तारण वीणा जामीन मिळवा कर्ज

व्यवसाय कर्ज योजना:वीणा तारण वीणा जामीन मिळवा कर्ज शासनाकडून बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून अनेक प्रकारे मदत केली जाते. आजच्या वाढत्या बेरोजगारीचा विचार केला तर प्रत्येक तरुणाला नोकरी मिळणे अतिशय कठीण झाले आहे. बेरोजगारीवर मत करण्यासाठी आणि तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी शासन विविध योजनाद्वारे अल्प व्याजदरात कर्ज तरुणांना उपलब्ध करून देते. प्रत्येक बेरोजगाराला

व्यवसाय कर्ज योजना:वीणा तारण वीणा जामीन मिळवा कर्ज Read More »

लघु उद्योग लिस्ट मराठी

लघु उद्योग लिस्ट मराठी : ग्रामीण व शहरी भागात करता येणारे लघु उद्योग

लघु उद्योग लिस्ट मराठी : ग्रामीण व शहरी भागात करता येणारे लघु उद्योग, महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात अनेक छोटे-छोटे उद्योग कमी खर्चात उभे करता येतात. आजच्या परिस्थिती ची पाहणी केल्यास वाढती बेरोजगारी हि एक मोठी समस्या आहे. तरुणांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकऱ्या मिळत नाहीत. आणि त्यामुळे तरुणान समोर बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परीस्ठीवर

लघु उद्योग लिस्ट मराठी : ग्रामीण व शहरी भागात करता येणारे लघु उद्योग Read More »

Layer Poultry Farming 25 Lakhs Subsidy-कुक्कुट पालनासाठी २५ लाख अनुदान

कुक्कुट पालनासाठी २५ लाख अनुदान-Layer Poultry Farming

कुक्कुट पालनासाठी २५ लाख अनुदान-Layer Poultry Farming , नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपले स्वागत आहे. आज आम्ही आपल्याला भारत सरकारच्या कुकुट पालन विषयी असलेलेल्या योजनेची माहिती देणार आहोत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियाना अंतर्गत शेतकर्यांना जोडधंदा मिळावा त्या बरोबरच पशुधन उत्पादक क्षमतेत वाढ करणे,पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारणा करणे, वेरनीची उपलब्धता वाढविणे व नाविन्य पूर्ण उपक्रमास प्रोत्साहन देणे

कुक्कुट पालनासाठी २५ लाख अनुदान-Layer Poultry Farming Read More »

Scroll to Top